Nghị Định 100 Nhà Ở Xã Hội Thay Đổi Như Thế Nào Về Chính Sách Vay?

Chính sách cho vay nhà ở xã hội (NOXH) theo Nghị định 100 nhà ở xã hội (Nghị định số 100/2015/NĐ-CP) của Chính phủ có ý nghĩa thiết thực đối với nhiều người, đáp ứng nhu cầu có nhà để an cư của một bộ phận thuộc hộ nghèo, cận nghèo, những người có thu nhập thấp ở khu vực đô thị như Hà Nội, TP. HCM,…cũng như một số đối tượng chính sách khác theo quy định của Nhà nước.

Một Số Thay Đổi Trong Chính Sách Vay Theo Nghị Định 100 Nhà Ở Xã Hội

Ngày 01/04/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 49/2021/NĐ-CP sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý NOXH. Theo đó, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) cũng ban hành văn bản số 3139A/NHCS-TDSV về triển khai thực hiện cho vay NOXH theo đúng Nghị định 49/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Một số nội dung thay đổi trong chính sách cho vay, cụ thể như sau:
Một số nội dung thay đổi trong chính sách cho vay mua NOXH là gì?
1. Mức cho vay
Nếu như xây mới, cải tạo, sữa chữa nhà ở, thì mức cho vay tối đa là 70% giá trị dự toán hoặc phương thức vay, tối đa không quá 500 triệu đồng và sẽ không vượt quá 70% giá trị của tài sản thế chấp.
2. Thời hạn cho vay
Thời hạn vay cũng do Ngân hàng và khách hàng thỏa thuận sao cho phù hợp với khả năng trả nợ của khách hàng. Thời gian tối đa không quá 25 năm kể từ ngày ngân hàng giải ngân khoản vay đầu tiên.
3. Điều kiện vay vốn
Khi vay tại Ngân hàng Chính sách Xã hội, người vay cần đáp ứng đủ các điều kiện theo đúng quy định tại Khoản 3 – Văn bản 2526/NHCS-TDSV ngày 27/07/2016 của Ngân hàng Chính sách xã hội.
Ngoài ra, đối với vay ưu đãi mua, thuê, mua NOXH: phải có giấy đề nghị vay vốn, trong đó cần có cam kết của cá nhân và thành viên trong gia đình chưa được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà đất dưới mọi hình thức tại khu vực đang sinh sống.
4. Giấy xác nhận về đối tượng và điều kiện nhà ở, mức thu nhập
 • Đối tượng được quy định tại Điểm b Khoản 02 Văn bản 2526/NHCS-TDSV: phải có giấy xác nhận về đối tượng, điều kiện nhà ở của UBND cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc nơi đang đăng ký tạm trú từ 01 năm trở lên nếu có đăng ký thường trú tại khu vực tỉnh thành trực thuộc Trung ương khác theo mẫu 03 và tự kê khai thu nhập theo mẫu 06 tại phụ lục I, được ban hành theo Thông tư 20/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng.
 • Đối tượng quy định phải có: giấy xác nhận về đối tượng, điều kiện thu nhập của cơ quan nơi đang công tác; 01 giấy xác nhận về điều kiện nhà ở của UBND cấp xã nơi đăng ký HKTT hoặc nơi đăng ký tạm trú.
5. Giấy chứng minh về điều kiện cư trú, nếu người vay vốn để mua, thuê mua NOXH nhưng không có HKTT thì phải có: bản sao có chứng thực của đăng ký tạm trú và giấy xác nhận đóng BHXH 01 năm trở lên tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có dự án nhà ở xã hội.
6. Lãi suất cho vay
Theo Quyết định số 532/QĐ-TTg về mức lãi suất cho vay của Ngân hàng CSXH để thuê, mua nhà ở xã hội; xây mới hoặc cải tạo, sữa chữa nhà ở theo quy định tại Điều 16 của Nghị định 100 nhà ở xã hội ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý NOXH, thì lãi suất áp dụng cho khoản vay có dư nợ đến ngày 01/01/2023 là 4,8%/năm (tức 0,4%/tháng); lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất khi cho vay.
Nội dung cơ bản về cho vay NOXH: Đối tượng vay vốn, điều kiện vay, lãi suất, mức vay, thời hạn vay, địa chỉ liên hệ … bạn vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm sau:

Điều Kiện Và Thủ Tục Mua Nhà Ở Xã Hội

1. Mua NOXH Cần Điều Kiện Nào?

Đối tượng được mua nhà ở xã hội
Theo Điều 49 Luật Nhà ở 2014, những đối tượng sau được mua NOXH:
 1. Người có công với cách mạng
 2. Gia đình nghèo và gia đình cận nghèo tại nông thôn
 3. Gia đình tại nông thôn thuộc khu vực hay bị ảnh hưởng bởi thời tiết, khí hậu
 4. Người có thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại đô thị
 5. Người lao động làm việc tại doanh nghiệp trong và ngoài KCN
 6. Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan kỹ thuật, quân nhân, công nhân thuộc đơn vị công an nhân dân và quân đội nhân dân
 7. Cán bộ, công chức và viên chức
 8. Những người đã trả lại nhà ở công vụ theo như quy định tại khoản 5 Điều 81 Luật Nhà ở 2014.
 9. Học sinh, sinh viên trường đại học, cao đẳng, dạy nghề; trường dân tộc nội trú được sử dụng nhà ở xã hội trong thời gian học tập
 10. Gia đình, cá nhân trong diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được bồi thường bằng nhà ở hoặc đất ở.
Điều kiện để được mua NOXH
 • Điều kiện về nhà ở: Chưa có nhà ở thuộc sở hữu riêng hoặc đang có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng diện tích dưới 10 m2 sàn/người hoặc đó là nhà tạm bợ, hư hỏng,… chưa được Nhà nước hỗ trợ dưới mọi hình thức.
 • Điều kiện về cư trú: Trường hợp mua NOXH phải có HKTT hay tạm trú nhưng đóng BHXH từ 1 năm trở lên tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có dự án nhà ở xã hội.
 • Điều kiện về thu nhập: Người thu nhập thấp chính là người không trong diện nộp thuế thu nhập thường xuyên; người trong hộ gia đình nghèo là đối tượng nằm trong chuẩn nghèo theo đúng quy định của Chính phủ. Đối tượng bảo trợ xã hội phải có xác nhận từ UBND phường/thị trấn nơi đang cư trú. Học sinh, sinh viên chỉ được thuê NOXH.

2. Thủ Tục Mua NOXH

Bước 01: Chuẩn bị hồ sơ
Hồ sơ mua nhà ở xã hội bao gồm:
 • Giấy đăng ký mua, thuê, thuê mua NOXH theo mẫu 01
 • Giấy tờ chứng minh thuộc diện được mua nhà
 • Giấy tờ chứng minh điều kiện cư trú
 • Giấy tờ chứng minh điều kiện thu nhập
Bước 02: Nộp hồ sơ
Người có nhu cầu mua NOXH nộp hồ sơ cho chủ đầu tư. Người nhận hồ sơ ghi giấy biên nhận, nếu bộ hồ sơ chưa hợp lệ thì người nhận hồ sơ phải có trách nhiệm ghi rõ lý do chưa giải quyết và sẽ trả lại cho người nộp hồ sơ để họ thực hiện việc bổ sung và hoàn thiện.
Bước 03: Giải quyết yêu cầu
 • Chủ đầu tư xem xét hồ sơ mua nhà, lập danh sách đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà, sau đó gửi danh sách dự kiến về Sở xây dựng để kiểm tra hoặc loại trừ. Trong thời gian 15 ngày kể từ khi nhận danh sách đó, nếu sở xây dựng không có ý kiến gì thêm thì chủ đầu tư thông báo cho người mua nhà để thỏa thuận và ký hợp đồng.
 • Sau khi ký kết hợp đồng, chủ đầu tư có trách nhiệm lập danh sách đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà và gửi về Sở Xây dựng địa phương – khu vực đang có dự án NOXH để công bố công khai trong thời hạn 30 ngày (kể từ ngày nhận được danh sách đối tượng) và lưu trữ để phục vụ cho quản lý và kiểm tra.
Trên đây là một số nội dung thay đổi tại Nghị định 100 Nhà ở xã hội về chính sách vay vốn. Bên cạnh đó, Batdongsan.com.vn cũng đã chia sẻ đến bạn đọc về những điều kiện và thủ tục mua nhà ở xã hội. Hy vọng những thông tin vừa cập nhật hữu ích với bạn.
batdongsan.com.vn

Xem các tin khác: